Gezond tandvlees en steunweefsel

Gezond tandvlees en steunweefsel

Tandvlees wordt gingiva genoemd. Gezonde gingiva heeft een roze kleur, ligt stevig om de tanden en kiezen en bloedt niet bij het poetsen of het eten. Een gezond teken zijn ook de kleine putjes in de gingiva, dit wordt het sinaasappel aspect genoemd. Waar de kleur van het weefsel donkerder en meer paars wordt en de stippels verdwijnen, houdt de gingiva op en begint het slijmvlies. Dit slijmvlies bekleedt bijv. ook de binnenkant van de wang en de lippen.

Een tand of kies staat niet los in het tandvlees, maar wordt vastgehouden door meer omringend steunweefsel. Het totaal van steunweefsels wordt het parodontium genoemd.

Boven is schematisch een kies met een gezond parodontium te zien. De wortels van de kies bevinden zich in het kaakbot. Tussen de wortel, bekleed met het wortelcement, en het kaakbot zit een spleet. In deze ruimte bevind zich het parodontaal ligament. Het ligament bestaat uit vezels, welke de tand of kies vasthouden in de kaak. Dat dit geen starre verbinding is, kan je voelen door een tand heen en weer te bewegen. Als het goed is moet de tand licht beweeglijk zijn.

Daarnaast zijn er ook vezels die vanuit de wortel en het bot rondom de tand of kies door de gingiva (tandvlees) heenlopen. Door dit netwerk van vezels krijgt de gingiva zijn stevigheid en ligt het strak tegen de tand of kies aan. Je zou het kunnen vergelijken met hoe de col van een coltrui aansluit rondom een nek. Hoe strak dit ook aansluit, er zit toch een smalle spleet tussen de gingiva en de tanden en kiezen. Deze spleet wordt de pocket genoemd en is in een gezonde situatie ondiep (niet dieper dan 3mm).

Lees hier verder bij gingivitis.

Teruggetrokken tandvlees

De tandheelkundige benaming voor teruggetrokken tandvlees is gingiva recessie.

Gedurende het leven zal bij iedereen het tandvlees zich wel ergens terugtrekken, er zijn globaal gezien een aantal veelvoorkomende redenen waarom tandvlees zich terugtrekt:

Poetstrauma

Poetstrauma door te hard poetsen

Te hard poetsen, een verkeerde poetsmethode en/of een te harde tandenborstel kunnen het tandvlees zodanig beschadigen dat het terugtrekt. Poets bij voorkeur met een zachte tandenborstel en oefen niet te veel druk uit tijdens het poetsen. Hierboven is te zien dat het tandvlees zich heeft teruggetrokken en dat door het verkeerd poetsen ook de tandhalzen aan slijtage onderhevig zijn.

Parodontitis

Als de ontsteking van de tandvleesrand (gingivitis) zich uitbreidt in de richting van het kaakbot, zal het kaakbot worden afgebroken. Dit wordt parodontitis genoemd. Als gevolg van deze ontsteking bestaat de kans dat het tandvlees zich terugtrekt. Linksboven zijn door parodontitis aangedane tanden te zien. Het tandvlees is teruggetrokken en heeft door de ontsteking geen gezonde kleur. Na een geslaagde parodontologische behandeling, zal het steunweefsel rond de tanden en kiezen genezen. Het tandvlees zal zich terugtrekken en de spleet tussen het tandvlees en de tand (pocket) wordt kleiner. Rechtsboven zijn nu dezelfde tanden na genezing van de (ernstige) parodontitis te zien. De tanden en ook de wortels onder het tandvlees zijn goed schoongemaakt. Het tandvlees heeft nu een gezond uiterlijk gekregen en zich ook verder teruggetrokken. Het is niet verstandig om een parodontologische behandeling te vermijden omdat je bang bent voor terugtrekkend tandvlees. Als de ontsteking namelijk aanwezig blijft, zal de kans dat het tandvlees zich verder terugtrekt ook steeds groter worden, tevens bestaat het risico om alle tanden en kiezen te verliezen. Als in het bovenstaande voorbeeld veel eerder ingegrepen was, zou het tandvlees zich nooit zover hebben kunnen terugtrekken. Na genezing van de steunweefsels zal de hoogte van het tandvlees stabiel blijven.

Andere factoren

Er zijn meer factoren die samen met de al eerder genoemde oorzaken, de kans op het terugtrekken van het tandvlees kunnen vergroten. Soms zijn de wortels van de voortanden bedekt met maar een heel dun laagje bot, of kunnen zelfs geen botbedekking hebben. In combinatie met dun tandvlees en ontsteking of te hard poetsen kan dit leiden tot terugtrekken van het tandvlees, dit is te zien rechtsboven. Door de positie die de hoektanden in de kaakwal hebben, treden er vaak dehiscentie’s op en kan het tandvlees zich daar makkelijk terugtrekken.

Doordat bij orthodontie binnen de kaak de tanden en kiezen van plaats en stand veranderen, kan het tandvlees zich terugtrekken. Maar het tandvlees van tanden met teruggetrokken tandvlees kan doordat de positie in de kaak gunstiger wordt, ook door de orthodontische behandeling verbeteren.

Chirurgie

Als het tandvlees gezond is, en er voldoende onderliggend kaakbot aanwezig is, kan door middel van chirurgie de situatie verbeterd worden.

 

 

Vieze smaak en/of slechte adem

Bijna iedereen heeft wel eens last van een slechte adem, ‘s morgens na het wakker worden of na het eten van bepaalde levensmiddelen zoals knoflook, uien en kruiden. Ook roken of het gebruik van alcohol zijn van invloed op de uitgeademde lucht. Door de tanden te poetsen of iets te eten/drinken is de slechte adem meestal snel verholpen.

Ongeveer een kwart van de volwassenen heeft vaker een onaangename geur in de adem. Dit wordt halitose of foetor ex ore genoemd. Omdat de mond en het gebit, behalve voor eten ook gebruikt wordt om mee te praten, te lachen en bijv. te zoenen, kan halitose een grote sociale belemmering vormen.

Oorzaak buiten de mond

De oorzaak kan lokaal in de mondholte gelegen zijn of deze kan op een andere plaats in het lichaam bevinden. Buiten-de-mondholte gelegen oorzaken van halitose zijn o.a.:

 • luchtwegaandoeningen;
 • aandoeningen in het maag-darmkanaal;
 • lever/ galblaasaandoeningen;
 • suikerziekte;
 • trimethylaminuria of visgeursyndroom;
 • geneesmiddelen;
 • voedings-/genotsmiddelen (knoflook, alcohol, tabak).

Dit is slechts een gedeelte van een scala aan buiten-de-mondholte gelegen factoren. Het is uitgebreider dan hier besproken wordt. Toch speelt vooral de tandarts of mondhygiënist een grote rol bij het voorkomen en genezen van halitose. De oorzaak van deze onaangename adem blijkt namelijk bijna altijd in de mondholte gelegen te zijn!

Veroorzaakt door bacteriën in de mondholte

Sommige bacteriën in de mond, kunnen op plaatsen waar (bijna) geen zuurstof is, (zwavelhoudende) eiwitten omzetten in vluchtige zwavelverbindingen. Deze zwavelverbindingen (H2S, CH3SH) veroorzaken de onaangename geur en zijn bij zeer lage concentraties al ruikbaar. Naast zuurstof heeft ook speeksel een beschermende werking tegen bacteriën; een droge mond bijv. door koffie of medicijngebruik kan een vieze smaak en slechte adem veroorzaken en/of verergeren. Het is zelfs mogelijk om de concentratie zwavel in de adem te meten.

In principe heeft iedereen zwavelvormende bacteriën in de mond, wat verklaart waarom ‘gezonde’ mensen wel eens uit hun mond ruiken. Zwavelhoudende eiwitten zitten o.a. in dode cellen, speeksel en voedselresten. Voedselresten achtergebleven tussen tanden en of een kunstgebit kunnen daardoor ook halitose veroorzaken. Plaatsen met weinig zuurstof zijn o.a. de groeven en spleten (fissuren) op de tong en de amandelen, de ruimtes tussen tanden (approximaal) en de pocket tussen de tanden en het tandvlees.

Bij een onderzoek van de universiteit van Leuven bleek dat 87% van de halitose werd veroorzaakt door bacteriën op de tong en/of in de pocket (= de spleet tussen het tandvlees en de tanden)

Gingivitis en parodontitis

Ontsteking van de rand van het tandvlees (gingivitis) en/of met afbraak van vezels en kaakbot (parodontitis) is een belangrijke veroorzaker van halitose. Bacteriën die in grote getale bij deze processen worden gevonden, zijn vaak in staat om zwavelverbindingen te produceren. Des te meer omdat er door de ontsteking genoeg eiwitten uit dode cellen en weefselafbraakproducten voorradig zijn. Bij parodontitis wordt de pocket, de spleet tussen het tandvlees en de tand, steeds dieper. Hierdoor wordt de zuurstofconcentratie in de pocket ook steeds lager, wat in het voordeel is van de zwavelproducerende bacteriën. Uitgebreide uitleg over gingivitis en parodontitis vindt u elders op deze site.

Tong

Het achterste deel van de tong en de amandelen kunnen samen met gingivitis en parodontitis, maar ook zelfstandig een grote rol spelen bij halitose. Veel zwavelvormende bacteriën bevinden zich in de groeven (fissuren) van dit ruwe tongoppervlak. Wanneer de tong uitgestoken wordt, is soms een wit/gele aanslag op het achterste deel van de tong te zien, deze aanslag bestaat vnl. uit bacteriën.

Door eiwitten uit het speeksel en afschilvering van de oppervlakkige cellen van de tong kunnen de zwavelverbindingen geproduceerd worden en in deze diepe groeven kunnen zij zich verbergen voor de reinigende werking van het speeksel en de zuurstof in de lucht. ‘s Nachts tijdens de slaap wordt er weinig speeksel gevormd en is de zuurstofopname in de mond laag, hierdoor neemt juist in deze periode de hoeveelheid zwavelverbindingen steeds toe en ‘s ochtends zal de smaak en de geur in de mond het minst aangenaam zijn.

Ontstoken amandelen en bijholtes

Een ontsteking van de keelamandelen kan ook een slechte adem veroorzaken, dit wordt een tonsillitis genoemd. Mochten de amandelen lange tijd ontstoken zijn dan is het verstandig om de huisarts en/of KNO-arts te raadplegen en indien noodzakelijk de amandelen te laten verwijderen. Een slechte adem kan tevens door een ontstoken neusholte en/of bijholtes (sinusitis) veroorzaakt worden.

Behandeling

Als je geregeld last hebt van een vieze smaak of adem, probeer dit dan niet te maskeren met snoepjes en mintsprays, maar bezoek dan een tandarts en laat je gebit controleren.

De behandeling moet er in eerste instantie op gericht zijn de veroorzakers, d.w.z. bacteriën te verminderen:

 • een zeer goede mondhygiëne; gebruik niet alleen de tandenborstel, maar reinig ook tussen de tanden en kiezen, met bijv. tandenstokers en floss;
 • laat mogelijke gingivitis, parodontitis en/of tandbederf behandelen;
 • reinig de (achterkant van de) tong met een tandenborstel of een speciaal daarvoor ontworpen tongreiniger.

Tips:

 • reinig de mond na het eten, vooral belangrijk bij eiwitrijk voedsel als melk, vis en vlees;
 • drink voldoende water (2,5l) om een droge mond zoveel als mogelijk te voorkomen;
 • drink niet teveel koffie, dit kan een droge mond en daardoor halitose veroorzaken;
 • ontbijt met kauwbaar voedsel; vast voedsel schuurt de dode cellen, die de zwavelvormende bacteriën als voedsel gebruiken, van de tong af;
 • bezoek niet als eerste een maag-darmarts (gastro-enteroloog), aangezien slechte adem bijna altijd afkomstig is uit de mond.

Parodontitis

(-itis=ontsteking en parodontium= geheel v. steunweefsel v/d tand)

De pocket

Onder bepaalde omstandigheden zal de tandplak de kans krijgen om dieper in de ruimte tussen de tand en gingiva te komen. De ruimte die hierdoor ontstaat wordt de pocket genoemd.

De schadelijke producten van de bacteriën in de pocket zorgen ervoor dat het lichaam afweercellen en ontstekingseiwitten in dit gebied gaat loslaten. Het gevolg van deze strijd is dat ook het kaakbot en de ligament vezels tussen de wortel en het bot worden afgebroken. Hierdoor zal de pocket dieper worden. Plak dat zich in de pocket bevindt, wordt subgingivale plak genoemd. In deze pockets verkalkt de tandplak gedeeltelijk tot tandsteen. Deze voortschrijdende ontsteking met afbraak van vezels en kaakbot heet parodontitis.

Ongeveer 10-15% van de Nederlanders lijdt aan ernstige parodontitis

Afbraak van steunweefsel

Op de bovenstaande tekening is een kies te zien, waarbij links afbraak heeft plaatsgevonden. Hierdoor is een verdiepte pocket ontstaan. Als je het botniveau vergelijkt met de gezonde rechterkant, zie je dat het lager ligt. Ook de aanhechting van de ligament vezels begint lager. Dit betekent dat de kies al een deel van zijn steun is kwijt geraakt.

Op de onderste tekening is een kies te zien in het eindstadium van parodontitis.
Het botniveau ligt maar net boven de punt van de wortels, de kies is bijna al zijn steunweefsel kwijtgeraakt

Symptomen

De gingiva kan bij parodontitis net als bij gingivitis rood, slap en gezwollen zijn en gaan bloeden bij het poetsen en eten. Een vieze smaak, adem en voortanden die veranderen van positie, zijn ook symptomen die kunnen duiden op parodontitis. Pijnklachten komen niet vaak voor en helaas kunnen de overige symptomen ook onopgemerkt of afwezig zijn. Dit kan tot gevolg hebben dat parodontitis lang onopgemerkt blijft en dat terwijl het heel belangrijk is om in een vroeg stadium in te grijpen. Laat daarom de gezondheid van je tandvlees regelmatig bij onze tandartsen en mondhygienisten controleren.

Consequentie

Het probleem van een verdiepte pocket is niet op te lossen door alleen beter te gaan poetsen. De haren van de tandenborstel bereiken de plak diep in de pocket niet. Deze plak blijft dus zitten en schadelijke bacteriën krijgen de kans om zich te vermenigvuldigen. Hierdoor zal de afbraak steeds dieper voortschrijden. Tandsteen zowel in de pocket als boven het tandvlees is überhaupt te hard om weg te poetsen en kan alleen door een tandarts of mondhygiënist weggehaald worden.

De plak en tandsteen in de pocket kan door de tandarts of mondhygiënist met bepaalde instrumenten verwijderd worden. Dit wordt een gebitsreiniging of ook wel scaling en rootplaning genoemd.

De haren van de tandenborstel kunnen de tandplak in diepe pockets niet bereiken. Hiervoor zijn speciale instrumenten nodig.

Als de plak en tandsteen verwijderd en de pocket schoon gemaakt is, krijgt het lichaam de kans om het evenwicht te herstellen. De patiënt moet er dan wel voor zorgen elke dag alle tandplak boven het tandvlees te verwijderen, zodat de pocket niet makkelijk opnieuw geïnfecteerd raakt.

Als de steunweefsels (parodontium) genezen is, zal de gingiva weer strakker tegen de tand aanliggen en de pocket kleiner worden. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat het in dit proces verloren gegane steunweefsel, niet of nauwelijks terugkomt. Het komt er dus op neer dat je er met name kan zorgen dat het niet erger wordt. Dit alles pleit voor een vroege diagnose van en behandeling van parodontitis.

Lees hier verder bij onderzoek bij parodontitis.

Uitleg parodontitis van ACTA

Behandeling bij parodontitis (paro-traject)

Om ernstige parodontitis te kunnen genezen moet de oorzaak van de ontsteking, de bacteriën in de tandplak en tandsteen, verwijderd worden. Dit moet zowel boven als onder het tandvlees gebeuren. Het verwijderen van de tandplak boven het tandvlees zal gedisciplineerd door de patiënt zelf gedaan moeten worden. De mondhygiëne zal ten opzichte van de situatie in het verleden vaak moeten verbeteren. De behandeling valt of staat namelijk bij een goede mondhygiëne.

Afhankelijk van de ernst van de parodontitis en andere factoren kan gekozen worden voor verschillende manieren om de parodontitis aan te pakken. Dit kan variëren van meerdere keren per jaar een gebitsreiniging, voorlichting met bijsturen en verbeteren van de mondhygiëne of een intensieve behandeling, het zogenaamde ‘paro traject’. De behandeling en de keuzes zijn beschreven in de richtlijn parodontale screening, diagnostiek en behandeling in de algemene praktijk. Tandarts J.W. Vaartjes verbonden aan onze praktijk was één van de leden van de richtlijncommissie. Hieronder staat globaal het ‘parotraject’ beschreven.

Onderzoeksfase

Onder andere de diepte en de bloeding van de pockets worden genoteerd in een parodontiumstatus. Hierdoor kan de ernst van de parodontitis precies vast worden gelegd en het dient daarnaast als nulmeting om de progressie of verbetering in de toekomst mee te kunnen vergelijken. Daarnaast worden er in vraaggesprek (anamnese) specifieke (medische en psychosociale) vragen gesteld die de oorzaak en de progressie van de parodontitis kunnen verklaren.

Gebitsreiniging boven en onder het tandvlees

Na het onderzoek zal er actief behandeld worden. De plak en tandsteen onder het tandvlees zal door de tandarts en/of mondhygiënist verwijderd moeten worden. Dit wordt gedaan met met speciale instrumenten. Dit wordt een professionele gebitsreiniging of scaling and rootplaning genoemd. Over het algemeen is dit zeer arbeidsintensief werk en vier zittingen van een uur zijn eerder regel dan uitzondering. De behandeling vindt ook vaak plaats onder plaatselijke verdoving. Bij elke zitting wordt ook de mondhygiëne gecontroleerd en bijgestuurd. Pas als de tandplak en tandsteen onder het tandvlees verwijderd is en de patiënt zelf in staat is om zijn gebit goed schoon te houden, dan is de eerste fase van de behandeling voltooid.

Scaling en rootplaning

Doordat de plak en tandsteen onder het tandvlees door de tandarts en/of mondhygiënist wordt weggehaald, verdwijnt de ontstekingsreactie. Het tandvlees komt weer strak tegen de tand aan te liggen. Het parodontium is gezond(er), de pocketsonde meet ondiepe(re) en niet bloedende pockets.

Het verloren gegane steunweefsel (bot) zal zich helaas niet of nauwelijks herstellen. Tijdens de genezing kan het tandvlees zich terug gaan trekken en de tandhalzen worden soms (tijdelijk) gevoelig door de behandeling. De patiënt moet elke dag de mondhygiëne goed uitvoeren om herinfectie van de pockets te voorkomen. Een tussentijds beoordeling kan nodig zijn om te beoordelen of het de goede kant op gaat.

De evaluatie

Het parodontium heeft tijd nodig om na de gebitsreiniging te herstellen. Over het algemeen zal er drie maanden gewacht worden voordat de patiënt weer uitgebreid onderzocht wordt, dit kan overigens per patiënt verschillend zijn. Na deze drie maanden worden alle gegevens opnieuw gemeten en genoteerd op een parodontiumstatus (evaluatiestatus). Deze fase wordt de evaluatie genoemd.

Hieronder is links een ontstoken pocket voor aanvang van de parodontale behandeling te zien. Na de behandeling (rechts) is de pocket pocket genezen en minder diep tijdens de evaluatie.

Nazorgfase

Als een parodontale behandeling slaagt en het parodontium is ontstekingsvrij, dan is dat een goede basis om de tanden en kiezen de rest van het leven te behouden. Een hele belangrijke voorwaarde daarvoor is dat er niet opnieuw ontstoken pockets ontstaan. Dat kan alleen als elke dag alle tandplak van de tanden en kiezen verwijderd wordt. Een goede mondhygiëne is dus niet alleen tijdens de behandeling belangrijk, maar daarna is dit ook een bepalende factor voor het behoud van het gebit.

Wanneer door de mondhygiënist of tandarts het gebit niet regelmatig wordt schoongemaakt, de mondhygiëne wordt gecontroleerd en bijgestuurd, dan blijkt de situatie na verloop van tijd toch weer te verslechteren en de parodontitis vaak terug te komen.

Regelmatige nazorg-behandelingen blijven dus nodig.

Over het algemeen wordt de nazorg drie tot vier keer per jaar uitgevoerd, maar kan afhankelijk van de situatie vaker of minder vaak nodig zijn. In een periode van 1 tot 3 is het ook verstandig om een nieuwe parodontiumstatus te maken zodat het verloop van de parodontitis goed gemonitored wordt.

Chirurgie

Zoals al eerder genoemd kan parodontitis door de combinatie van een goede mondhygiëne en gebitsreiniging genezen. Toch kan de mondhygiënist of tandarts nog plaatsen met ontstoken pockets vinden, doordat er plak en tandsteen boven en/of onder het tandvlees zit. Als er plak boven het tandvlees zit dan is dit een gevolg van een onvoldoende mondhygiëne. Het vervolg van de behandeling richt zich dan op het verbeteren daarvan. Na enige tijd volgt een nieuwe herbeoordeling. Als er nog tandplak of tandsteen in de verdiepte pockets zit, komt dit doordat de plak of tandsteen moeilijk te bereiken is. Moeilijk bereikbare plaatsen zijn bijv. de al eerder genoemde furcaties, angulaire defecten en zeer diepe pockets. Om deze plaatsen te reinigen kan een chirurgische behandeling uitkomst bieden. Dit wordt een flap-operatie genoemd.

Bij een flap-operatie klapt de tandarts het tandvlees op en verwijderd het ontstoken weefsel. De wortels van de tanden en kiezen en de rand van het kaakbot zijn dan goed zichtbaar en ook bereikbaar voor reinigen. Botranden die schuin verlopen en reinigen in de weg zitten kunnen dan ook aangepast worden. Als de omstandigheden het toelaten kan ook regeneratie toegepast worden. Met speciale materialen wordt dan geprobeerd om het omliggende kaakbot en de aanhechting van een tand of kies daaraan, te herstellen. Aan het einde van de behandeling wordt het tandvlees weer rond de tanden en kiezen gehecht. Om het tandvlees te beschermen en goed op zijn plek te houden, wordt het soms met wondverband bedekt. Wondverband lijkt wel een beetje op stopverf. Om de diepte van de pockets te verminderen wordt soms het tandvlees ingekort of lager gehecht (apicaalwaartse flap). Eén tot twee weken na de flap-operatie worden de hechtingen verwijderd en indien noodzakelijk ook het wondverband, hoewel dit meestal veel eerder loslaat.

De eerste dagen na een flap-operatie kan enige pijn en zwelling optreden. Deze pijn is goed met ‘normale’ pijnstillers te bestrijden, zoals paracetamol, naproxen, brufen etc, welke ook zonder recept bij de apotheek te koop zijn. Het geopereerde tandvlees dient tijdens de genezing zoveel mogelijk met rust te worden gelaten, zodat u daar één tot twee weken niet kunt poetsen. Op de tanden en kiezen vormt zich dan plak die de genezing kan verhinderen. Daarom schrijft de tandarts een desinfecterend chloorhexidine spoelmiddel of spray voor. In de niet geopereerde gebieden moet natuurlijk zoals altijd gewoon gepoetst worden. Het chloorhexidine spoelmiddel kan tijdelijk de smaak beïnvloeden en een donkere aanslag op de tong en de tanden en kiezen geven. Vanaf het moment dat weer gepoetst kan worden in de geopereerde gebieden, hoeft er niet meer te worden gespoeld. Na de spoelperiode haalt de tandarts of mondhygiënist de aanslag van de tanden en kiezen af en de aanslag op de tong verdwijnt vanzelf.

De gevolgen van de behandeling

Een grondige parodontale behandeling is de enige wijze, waarmee verlies van tanden en kiezen door parodontitis, voorkomen kan worden. Van middeltjes als Q-10 en homeopathische tandpasta’s is nooit bewezen dat zij enig effect hebben. Een grondige parodontale behandeling kan gevolgen hebben voor het uiterlijk van het tandvlees. Het tandvlees krijgt een gezondere kleur, is minder gezwollen en kan zich langs de wortel terugtrekken.

Het parodontium is na een geslaagde behandeling gezond en ontstekingsvrij, maar doordat een groot deel van het kaakbot tijdens de parodontitis is verdwenen, kan het tandvlees zich terugtrekken. De tanden lijken hierdoor ‘langer’, gelukkig is dat vaak niet zichtbaar omdat de lippen de tanden en kiezen voor een (groot) deel bedekken.

Als het tandvlees is teruggetrokken, kunnen de wortels ook gevoelig worden voor warmte, koude of aanraking. Deze gevoeligheid is meestal tijdelijk en verdwijnt na enkele weken tot maanden. Het niet goed poetsen van de wortels omdat ze gevoelig zijn, maakt het probleem erger. Door de producten van de tandplak op de wortel zal de tand nog gevoeliger worden, met als gevolg dat de wortel minder gepoetst wordt, waardoor er nog meer tandplak zal ontstaan. Om deze vicieuze cirkel te doorbreken is goed poetsen essentieel. Gelukkig bestaan er lakken, waarmee de wortels ingesmeerd kunnen worden, zodat de gevoeligheid sneller afneemt. U kunt zelf de gevoeligheid verminderen door een tandpasta of gel te gebruiken tegen gevoelige tanden, en door te spoelen met een fluoride spoelmiddel. Ook een verkeerde (te harde) manier van poetsen, kan de wortels gevoeliger maken. Blootliggende wortels en furcaties zijn erg gevoelig voor het ontstaan van cariës. Behalve dat u zelf het gebruik van suiker mindert, kan uw tandarts of mondhygiënist maatregelen nemen om wortelcariës te voorkomen.

Kosten

De prijs van een parodontologische behandeling kan uiteenlopen. Hoe meer tanden of kiezen diepe pockets hebben, des te kostbaarder de behandeling zal worden. De kosten zullen ook stijgen wanneer chirurgie of regeneratie technieken worden toegepast. Hier treft u een indicatie van een begroting aan voor iemand met ernstige parodontitis, waarbij ook chirurgie toegepast zal worden.

 

 

Parodontologische Behandelingen

Wat zijn parodontologische behandelingen?

Bij Tandartspraktijk Besth bieden wij diverse paradontologische behandelingen aan die uitgevoerd worden door onze ervaren parodontologen. U ondergaat een parodontologische behandeling wanneer u ernstige parodontale problemen heeft zoals parodontitis (oftewel: vergevorderde tandvleesontsteking) of wanneer u één of meerdere implantaten moet laten plaatsen.

Vaak begint een tandvleesontsteking zonder klachten waardoor dit verschijnsel pas veel later wordt opgemerkt. Het advies is daarom om goed op de hoogte te zijn van de staat van uw tandvlees. Uiteraard kunnen onze tandartsen of mondhygiënisten dit voor u beoordelen tijdens de controleafspraken.

Wat is parodontologie?

Parodontologie is een belangrijk begrip in de tandheelkunde. Het omvat eigenlijk alle verzorging voor- en rond de tand en staat direct in verbinding met de rest van het lichaam. Er zijn dan ook veel verbanden te leggen tussen parodontale infecties en ernstige gezondheidsproblemen. Bij mensen met hart- en vaatziektes of suikerziekte wordt bijvoorbeeld vaak parodontitis geconstateerd. Onze parodontoloog behandeld niet alleen uw tanden, maar kijkt naar het algehele gebit inclusief het tandvlees. Zo behoudt niet alleen uw gebit gezond, maar ook de rest van uw lichaam.

Ontstoken tandvlees behandelen

Het is van belang om op tijd in te grijpen wanneer u symptomen van ontstoken tandvlees ondervindt. In een beginnend stadium heeft ontstoken tandvlees een rode kleur en kan het opgezwollen zijn. Het is ook mogelijk dat het gaat bloeden tijdens het tandenpoetsen. Deze lichte vorm heet gingivitis. Wanneer u het probleem niet laat verhelpen door een mondhygiënist, kan er een chronische ontsteking ontstaat. Dit wordt parodontitis genoemd en vele negatieve gevolgen hebben voor het gebit.

Uit recent onderzoek is gebleken dat gemiddeld een op de drie mensen boven de 30 jaar een vorm van parodontitis heeft. Ook blijkt er een verband te bestaan tussen parodontale infectie en ernstige gezondheidsproblemen. Dit is dan ook de reden waarom tandartsen tijdens controle afspraken bij u nagaan of u gezondheidsproblemen heeft.

Hoe verloopt een parodontologische behandeling?

Een parodontologische behandeling begint met een consult waarin er röntgenfoto’s gemaakt zullen worden. De parodontoloog gebruikt tevens een meetinstrument om vast te stellen in welke staat het ontstoken weefsel en/of botafbraak zich bevindt. Tijdens het consult wordt een behandelplan opgesteld en wordt besproken of een bacteriologisch onderzoek noodzakelijk is. De verwachte kosten zullen ook aan de orde komen. De eerste stap van het behandelen van ontstoken tandvlees is hiermee gezet!

Vergoed mijn verzekering de parodontologie behandeling?

De kosten voor parodontologie worden niet altijd vergoed door uw zorgverzekering. Dit hangt af van het door u gekozen zorgpakket en bij welke verzekeraar u verzekerd bent. Voor de kosten van parodontologie en de verzekering hiervan verwijzen wij u dan ook graag door naar uw tandartsverzekeraar. Zij kunnen u exact vertellen welke kosten er wel of niet vergoed worden.

Onze parodontologie in Amsterdam

Wanneer u bij onze parodontologie in Amsterdam een afspraak heeft met de parodontoloog, wordt er gekeken naar het complete plaatje. Niet alleen de behandeling zelf, maar ook een degelijk advies is inbegrepen. Een goede mondhygiëne is essentieel om gebitsproblemen te voorkomen en te behandelen. Hiervoor voorzien wij u van diverse tips omtrent preventie, zodat u nog jaren kunt genieten van een gezond gebit.

Maak een afspraak voor een parodontologische behandeling

Op zoek naar een ervaren parodontoloog in Amsterdam voor een parodontologische behandeling? Neem dan contact op met Tandartspraktijk Besth voor een afspraak.

Onze paradontologen zijn bekend met de nieuwste methoden en ontwikkelingen om ernstige parodontale aandoeningen te verhelpen. Zij kunnen u verder adviseren en uitleggen wat u precies kunt verwachten tijdens een parodontologische behandeling. Het is onze missie om ervoor te zorgen dat uw gebit weer gezond wordt en ook blijft! Lees ook even de informatie over de juiste mondhygiëne en poetsinstructie. We horen graag van u en tot snel.

Maak een afspraak

 

Translate »